2Aktivní kurzy
450+Výukových slidů a stran
4E-lerningové kurzy již brzy

Všechny on-line kurzy

Zde naleznete soupis všech aktivních on-line kurzů. Proto neváhejte
a zapojte se do e-learningu i Vy. Jako odměnou bude při zdárném dokončení certifikát
o úspěšném absolování kurzu.

O projektu

E-learning je součástí projektu - "Školní parlament jako vzdělávací proces vedoucí k rozvoji kompetencí
pro posilování demokratické kultury, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008270".

E-learning je rozdělen následovně:

Implementace žákovského/studentského parlamentu do života školy
Modul je určen pro pedagogické a vedoucí pedagogické pracovníky škol pro získání základních informací o fungování školního parlamentu

Modul pro koordinátory žákovského parlamentu na ZŠ
modul pro pedagoga, který se chce stát koordinátorem žákovského parlamentu

Modul pro koordinátory studentského parlamentu na SŠ
modul pro pedagoga, který se chce stát koordinátorem studentského parlamentu

Žákovský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu
modul určený přímo pro žáky základní školy, kde vznikne parlament

Studentský parlament jako nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu
modul určený pro studenty středních škol, kde vznikne parlament

Demokratická výchova pro žáky se SVP
modul pro žáky základní školy, kde vznikne parlament uzpůsobený jejich speciálním vzdělávacím potřebám